jueves, 7 de junio de 2012

Meet our friends: Arnau de Mazinger A's ens convida a la calma

Hoy, nuestro artista invitado en The Crochet Underground nos propone una I♥Mixtapes que apuesta por la calma y la tranquilidad...

El món va massa ràpid. Molts ho diem… i molts ho pensem realment. Avui en dia sembla més important el quan que el què o el com, i és molt trist.
Fa un parell de setmanes vaig tenir una petita discusió amb un periodista musical al que li deia un parell de coses ben dites arran de la forma que va tenir d’iniciar una crítica d’un disc de Mojave 3 (“Call me a heartless bastard, but I'm finding that I just don't have time for records like this anymore”). Sembla que s’hagi de conèixer tot i, a més, el més aviat possible; evidentment tenint-ne una opinió concreta al respecte. Reitero, molt trist.  
Sovint certes adjectivacions s’utilitzen de forma negativa i/o despectiva: lent, tranquil, melancòlic, repetitiu, anclat en el temps… Suposo que no fa falta que digui qui hi estic en total desacord però ho faig igualment.  
Si condueixes massa ràpid sovint no pots veure què hi ha al teu voltant, per això, en funció del paisatge hem d’aminorar i girar el cap totes les vegades que calgui. Així, podrem veure coses, de vegades meravelloses, que ens faran entendre el món d’una forma diferent. Qui no vol entendre?


Moltes gràcies, Arnau! :) 

 imagen de aquí

2 comentarios: